Voor wie is het Koninkrijk Gods?

Matthéüs 5: 3-12

– Gezegend zijn de simpele van geest; want  voor hun is het Koninkrijk van de hemelen. Gezegend zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden (door de Trooster). Gezegend zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Gezegend zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Gezegend zijn de barmhartige; want hun zal barmhartigheid geschieden. Gezegend zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Gezegend zijn de vreedzame; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Gezegend zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid; want voor hun is het Koninkrijk van de hemelen. Gezegend zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijn wil. Verblijdt u en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben deze kwaden mensen vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Openbaring 2:7,11,17/ 3:5,12,21

– Die oren heeft om te horen, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Wie overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom van het leven, die in het midden van het paradijs van God is.-…Wie overwint, zal van de tweede dood  niet beschadigd worden.-…Wie overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witte keursteen, en op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt.-/ Wie overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam nooit meer wegdoen uit het boek van het leven, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor ZIJN Engelen.- Wie overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, en hij zal daar niet meer uitgaan:…..-Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.

Openbaring 21:7/ 7:14,15

– Die overwint, zal alles beërven; en IK zal hem een God zijn, en hij zal MIJ een zoon zijn ( zegt de HEERE God)./…Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben ze wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen HEM dag en nacht in ZIJN tempel; en DIE op de troon zit, zal hen overschaduwen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *