Kinderen van God.

 

Matthéüs 11:25,26 Jezus heeft gezegd:

– … Ik dank U, Vader! HEERE van de hemelen en de aarde! dat GIJ deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt, en hebt deze ( Ware Evangelie) de kinderen geopenbaard. Ja, Vader! Want alzo is het geweest het welbehagen voor U.

De wijzen, zijn degenen die wijs zijn bij hunzelf, ze weten het beter dan God. De verstandige, zijn die verstandig zijn in de wereld, en niet bij God.  De kinderen, aan wie het wel geopenbaard is, zijn de kinderen van God, die het begrijpen, omdat zij het niet op hun manier willen doen, maar op Gods wil.- Joh.3:3,5

Johannes 1:12

– Zovelen die Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in ZIJN Naam geloven.

In ZIJN Naam geloven, in Gods Autoriteit vertrouwen. Zoals een kind die zijn/haar vader en moeder gehoorzamen, bij de opvoeding.

Rom.9:8/ Matt.13:38/ 1 Joh 3:9

– …; maar de kinderen van de beloftenis worden voor het zaad gerekend./ …; en het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk;-/ Een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen ( vanwege de genade), want hij is uit God geboren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *