Wijsheid van boven is veel beter.

Psalm 111:10/ Spreuken 15:33

– Het ontzag voor de HEERE is het begin van wijsheid; allen, die het doen, hebben goed verstand; ZIJN lof bestaat tot in de eeuwigheid./ Het ontzag van de HEERE is de tucht van de wijsheid; en de nederigheid gaat vóór de eer.

1 Korinthe 2:4-7,13

– Mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoningen des Geestes en van kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet van deze wereld, die teniet worden; maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, voordat de wereld bestond;-/- die wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

Jakobus 3:17,18

– De wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. En de vrucht van de rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *