Jezus Christus, het Brood des Levens.

Johannes 6: 50,51

– Dit is het Brood, dat uit de hemelen neerdaalt, opdat de mens daarvan eet, en niet zal sterven. Ik ben dat levende Brood, dat uit de hemelen neergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in eeuwigheid leven. En dit Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven van de wereld.

Johannes 6: 54-57

– Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem ( uit de eerste dood)  opwekken op de uiterste dag. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drinken. Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. Gelijkerwijs de levende Vader Mij gezonden heeft, en leeft door de Vader; alzo wie Mij eet, deze zal leven door Mij.

Matthéüs 26: 26-28

– En wanneer zij aten ( op het Pesach), nam Jezus het Brood, en gezegend te hebben, brak Hij het, en gaf het de discipelen, met de woorden: Neemt, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker, en bedankt te hebben, gaf hun die, en met de woorden: Drinkt allen hieruit; want dat is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving van de zonden.

Openbaring 7:14-17

-…. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleding gewassen, en hebben hun lange kleding wit gemaakt in het bloed van het Lam…..het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leider zijn tot levende fonteinen van water; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *