Na de bekering.

1 Korinthe 10:12

– Zo dan, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt.

 

1 Petrus 5:8

– Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekend, wie hij zou kunnen verslinden.

Na onze bekering tot God, door het offer van Jezus Christus, moeten wij niet denken dat wij het al gehaald hebben, zoals velen Johannes 3 vers 16, aanhalen, door slechts het geloven in Christus Jezus, de Zoon van God. Vanaf de bekering loopt men pas echt gevaar, het gevaar om te vallen, door de listen van de boze ( Efeze 6:12). Want op het moment dat iemand bekeert is, brand er ergens in de duisternis een lichtje, en daar houden gevallen engelen niet van. Wie dan denkt te staan, moeten uitkijken, de verdreven demon, niet in het schone huis van het lichaam, binnen te laten. We moeten in het begin van onze wandel met de Geest, gehoorzaam zijn als kleine kinderen aan hun vader, want wij zijn de melk nog deelachtig ( Hebreeën 5:12-14), later wanneer wij de vaste spijs van node hebben, hebben we meer kracht en inzicht om op onszelf te wandelen.

Lukas 11: 21-26

– Wanneer een sterk gewapende man zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenuitrusting, waar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; ( Joh.17:22,23) en wie met Mij niet vergadert, die verstrooid. Wanneer de onreine geest van de bekeerde mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende zijn rust; en niet vindende, zegt hij: ik zal wederom terugkeren in mijn huis, waar ik uitgevaren ben. En teruggekomen, vindt hij het geheel schoongemaakt en verfraaid. Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan in dat schone huis, wonen zij aldaar; en de laatste van die mens wordt erger dan voorheen hij ooit geweest was.

Weest dan op uw hoede, dat u niet struikelt, de duivels wachten hier op, en voor u het weet is het te laat. Neem het voorbeeld van Jezus Christus, Hij heeft overwonnen ( Openbaring 3:21), dan kunnen wij dat ook, alleen dan niet uit eigen kracht, maar door de kracht, de Heilige Geest, die van God komt ( 1 Korinthe 2:5).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *