Gelijk als Engelen.

Matthéüs 13:44/ 2 Korinthe 5:17

– Wederom is het Koninkrijk van de hemelen gelijk aan een schat, die in een akker verborgen is, welke een mens gevonden heeft, verborg die, en van blijdschap over deze schat, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt die schat./ Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Johannes 3:5

– Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Openbaring 20:6/ Mattheüs 22:30

– Gezegend en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaar./ Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, ook worden zij niet ten huwelijk gevraagd; maar zij zijn als Engelen in de hemelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *