Levend zijn in Christus.

Kolossenzen 2: 6-14

– Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij ( door het ware Evangelie) geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging.

– Ziet toe, dat niemand u als een roof wegvoert door de filosofie, en ijdele verleidingen, naar de overlevering van de mensen, naar de beginselen van de wereld, en niet naar Christus; want in Hem woont al de volheid van God lichamelijk; en gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; in Welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen is geschied, in de uittrekking van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus; zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, DIE Hem uit de doden opgewekt heeft.

– En Hij heeft u, toen gij dood was in uw misdaden, en in de voorhuid van het vlees, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden vergeven heeft; uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, deze aan het kruis genageld hebbende; en de overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door deze over hen getriomfeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *