Het onrecht in de wereld.

Ellende, ellende, en nog eens ellende. Dat is wat er in deze wereld is. En hoe komt dat? Door de mens zelf. Omdat de mens hebzuchtig is, zal deze hebzucht het altijd winnen van de vrede.

Prediker 8:8,9

– Er is geen mens, die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden; en hij heeft geen heerschappij over de dag van de dood; ook geen wapen in deze strijdt; ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Dit alles heb ik gezien, toen ik mijn hart begaf tot alle werk, wat onder de zon geschiedt: er is een tijd, dat de ene mens over de andere mens heerst, hem ten kwade.

Spreuken 16:2,8,9/20:24,25

– De wegen van mensen zijn zuiver in zijn eigen ogen; maar de HEERE weegt de geesten.- Beter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid van de inkomsten van onrecht. Het hart van mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE ziet zijn gang./ De treden van de mens zijn van de HEERE; hoe zou dan een mens zijn weg begrijpen? Het is een strik van mensen, dat hij het heilige verslindt, en na gedane beloftes, onderzoek te doen.

Kenmerken van de slechte mens: Psalm 52:4-6

– Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog. Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken. Gij hebt lief alle woorden van verslinden, en een tong van bedrog.

Psalm 37:37,38

– Let op de vromen, en ziet naar de oprechte; want het einde van die mens zal vrede zijn. Maar de overtreders worden tezamen verdelgd; het einde van de goddelozen is te zijn uitgeroeid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *