De eeuwige vrede op de nieuwe aarde.

 

Hoséa 2:17/ Jesaja 11:6

– En IK zal in die dagen een verbond voor de mens maken met de wilde dieren van het land, en met de vogels van de hemel, en met het kruipende dieren van de aardbodem; en IK zal de boog, en het zwaard, en de oorlogen verbreken, en zal de mens in zekerheid doen wonen./ En de wolf zal bij de lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een kleine jongen zal hen leiden.

Jesaja 65: 17,21,25

– Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen niet meer in het hart opkomen.-En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en de vrucht daarvan nemen.-De wolf en het lam zullen samen weiden, en de leeuw zal stro eten gelijk de rund, en stof zal de slang tot voedsel zijn; zij  zullen geen kwaad doen, ook niet slachten op MIJN ganse heilige berg ( de aarde), zegt de HEERE.

Ezechiël 34: 24-26

– En IK, de HEERE, zal hun tot een God zijn, en MIJN Knecht David ( Jezus Christus) zal Vorst zijn in het midden van hen, IK, de HEERE, heb het gesproken. En IK zal een verbond maken van vrede, en zal al de boze dieren van de aarde doen ophouden; en de mens zal met zekerheid wonen op het land, en slapen op de velden. Want IK zal de aarde, MIJN berg, stellen tot een zegen; en IK zal de plasregen doen neervallen op de juiste tijd, plasregens van zegen zullen er zijn.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *