Oefenen tot godzaligheid.

1 Korinthe 6:17-20/ Mattheüs 5:16

– …wie de Heere aanhangt, is één Geest met Hem. Vlucht weg van immoraliteit. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar wie immoraliteit bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw (geestelijk) lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet meer zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God met uw lichaam en in uw geest, welke nu van God zijn./ Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen aanschouwen, en uw Vader, DIE in de hemelen woont, verheerlijken.

Matthéüs 5: 29,30

– Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; … En indien uw rechterhand u ergert, hak het af, en werpt het van u; want het is u nuttiger, dat één van uw leden vergaat, dan dat uw gehele lichaam in de tweede dood geworpen wordt.

1 Korinthe 9:27/ 1 Timothéüs 4:8

– Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk wordt./ ..de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *