Het afval.

Matthéüs 13:37-39/ Matt.12:36,37

– … Die het goede zaad zaait, is de Zoon van mensen; en de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk; en het onkruid zijn de kinderen van het boze; en de vijand, die het onkruid gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld; en de maaiers zijn de Engelen./ Maar Ik zeg u dat van elk ijdel woord, wat de mens zal gesproken heeft, zij van het ijdel woord rekenschap zal afleggen in de dag van het oordeel. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeelt worden.

 

1 Timothéüs 4: 1,2

– Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich laten verleiden door valse leraars, die leringen van de duivel zijn. Door geveinsde leugens, hebben zij hun eigen geweten als met een brandijzer dichtgeschroeid;-

Voorbeeld van de christenen die God waarlijk volgen:

Matthéüs 4:17/ 1 Petrus 2:21,22

– Van die tijd aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u (Johannes 3:5); want het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen./ Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij Zijn voetsporen zouden navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;-

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *