Ik vertrouw op mijn God.

Psalm 1:1-3

– Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, ook niet staat op de weg van de zondaren, noch zit op de stoel van spotters; maar zijn lust is in wet van de HEERE, en hij overpeinsd ZIJN wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan wateren (Jer. 17:8), die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en het blad zal niet afvallen; al wat hij doet zal gelukken.

Psalm 13:6/31:15

– Maar ik vertrouw op UW goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in UW heil; ik zal de HEERE zingen, omdat HIJ mij heeft welgedaan./ Maar ik vertrouw op de U, o HEERE! Ik zeg: GIJ zijt mijn God.

Kolossenzen 3: 14-16

– En boven dit alles doet aan de liefde, wat de verbinding is van volmaaktheid. En de vrede van God heerst in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één Lichaam; en weest dankbaar. Het Woord van Christus woont rijkelijk in u, in alle wijsheid ( die van God is); leert en vermaant elkaar, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de HEERE met een aangenaamheid in uw hart (1 Kor.14:1).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *