Verkeerd meten.

Jesaja 33:1

– Wee u, gij verwoester, die niet verwoest is, en gij, die trouweloos handelt, waar men niet trouweloos tegen u gehandeld heeft! Wanneer gij het verwoesten volbracht zal hebben, zult gij verwoest worden; wanneer gij de trouweloosheid volbracht zal hebben, zult gij trouweloos behandeld worden.

Lukas 6:38

– Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, aangedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmee u meet, zal u weder gemeten worden.

Openbaring 20:11,12

– En ik zag een grote witte troon, en DEGENE, DIE daarop zat, en de aarde en de hemelen vluchtte weg voor ZIJN aangezicht, en er is geen plaats voor deze gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en boeken werden geopend; en een ander boek, welke het boek van het leven is: en de doden werden geoordeeld wat in deze boeken opgeschreven was, naar hun werken op aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *