Het aangezicht van God.

Exodus 33: 18-20

– Toen heeft Mozes gezegd: Toon mij UW heerlijkheid! Doch God heeft Mozes gezegd: IK zal al MIJN goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal MIJN Naam laten uitroepen voor uw aangezicht; IK zal genadig zijn, wie IK genadig zal zijn, en IK zal MIJ ontfermen, wie IK ontfermen wil. God heeft Mozes verder gezegd: Gij zoudt MIJN aangezicht niet kunnen zien; want MIJN aangezicht zal geen mens zien, en tegelijkertijd levend blijven.

Niemand kan dus God zien, omdat God een en al kracht is. Zoveel kracht dat geen mens, die onvolmaakt is, HEM kan aanschouwen. Toch kan iemand HEM zien, door HEM te begrijpen.

Matthéüs 5:8/ Johannes 3:5

– Gezegend zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien./ Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *