Liefde onder elkander, in geloof.

Romeinen 14: 13-15a,21

– Laat ons elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus Christus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan dat wie iets onrein is, dat is voor die persoon onrein. Maar indien uw broeder om de spijs bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde.-Het is goed om geen vlees te eten, ook geen wijn te drinken, ook niet waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is.

Matthéüs 18:6

– Maar zo wie één van deze minste, die in Mij geloven, ergert, het ware beter voor diegene, dat een molensteen om zijn nek gebonden werd, en hij in de diepte van de zee verdween.

Romeinen 14: 22,23

– Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelf voor God. Zalig is hij, die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar wie twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit geloof eet. En al wat uit geloof niet is, dat is zonde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *