Zekerheid van het in-Christus zijn.

Johannes 14:1-3,27

– Uw hart wordt niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heengegaan ben, en voor u een plaats bereid zal hebben, zo kom Ik wederom en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar Ik ben.-Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft. Uw hart wordt niet ontroerd en weest niet bang.

Romeinen 6:5,6

– Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde moedwillig dienen.

1 Petrus 5:6,7

– Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat HIJ u verhoogd op de juiste tijd. Werpt al uw bekommernis op HEM, want HIJ zorgt voor u.

Kolossenzen 3:9-10,17

– Liegt niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met de werken van het vlees, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Degene, Die het gecreëerd heeft;-En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het al in de Naam van de Heere Jezus Christus, dankende God en Vader door Christus.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *