Vijanden van het kruis.

Titus 1: 10,11,15,16

– Er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen,…; welke men de mond moet stoppen, die gehele gezinnen omkeren, lerende wat niet behoort, om hun vuile gewin.-Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden, dat zij God kennen, zij verloochenen HEM met hun werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot al het goede werk ongeschikt.

 

Matthéüs 10: 34-38

– Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen vijanden zijn, van hun huisgenoten. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mij niet waardig.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *