Licht en duisternis.

Johannes 3:19-21

– En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een ieder, die het kwade doet, haat het licht, en komt niet tot het licht, opdat hun werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, die naar de wil van God gedaan zijn.

Johannes 11:9,10

– Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uur in een dag? Indien iemand op de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, omdat het licht in hem niet is.

Lukas 11:34-36

– De kaars van het ( geestelijk) lichaam is het oog: wanneer dan uw oog eerlijk is, zo is ook uw gehele ( geestelijk) lichaam verlicht; maar indien het boos is, zo is het gehele lichaam in duisternis. Zie dan toe, dat niet het licht, die in u is, duisternis is. Indien dan uw (geestelijk) lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enige deel, dat duisternis is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer een kaars met haar lux u verlicht.

Wie de waarheid spreekt, wandelt in het licht. Wie de leugen spreekt, wandelt in duisternis. Degene die de waarheid spreekt, hoeft niets te onthouden, vergeleken bij de leugenaar, die alles moet onthouden om niet betrapt te worden.

Daarom hebben wij het licht lief, omdat Jezus Christus het licht is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *