Geloven in Jezus, is gehoorzaam zijn.

Jesaja 53:1

– Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

Johannes 12:37-40

– En hoewel Hij zoveel tekenen voor hen gedaan heeft, en nog geloofde zij niet in Hem; opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, wat hij gesproken had: HEERE, wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd had: HIJ heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij zich bekeren, opdat IK hen genezen zal.

Romeinen 10:15-18

– Hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten van degenen, die vrede verkondigen, degenen, die het goede verkondigen! Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: HEERE, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot het einde van de wereld.

Romeinen 10:7,8

– … Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. ( Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest van een diepe slaap; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op de huidige dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *