In het vlees woont geen goedheid.

Jeremia 2:35

– Nog zegt gij: Zeker, ik ben onschuldig; ZIJN toorn is immers van mij afgekeerd. Ziet, IK zal met u rechten, omdat gij zegt: Ik heb niet gezondigd.

Romeinen 7:18

– Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar om het goede te doen, dat vind ik niet.

Romeinen 3:20,23,24

– Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor HEM; want door de wet is de kennis van zonde.-Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;-

Johannes 14:12/ Handelingen 26:20

– Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze;-/ ….dat (mensen)… zich zouden beteren, en tot God bekeren, werken doende de bekering waardig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *