God ruimt op, op de dag des HEEREN.

Ezechiël 39:17 profetie

– Gij dan, mensenkind! zo zegt de HEERE YHWH: Zeg tot het gevogelte van alle vleugels, en tot al de dieren van het veld: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u rondom, tot MIJN slacht, dat IK voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen van Israël, en eet vlees, en drinkt bloed.

[ De oorlog van God, is de laatste oorlog die er zal zijn, voor de goddeloze wereld. Ook voor de valse profeten en de ongehoorzamen, zal het einde dan realiteit worden]

Zacharía 14:1-4

– Ziet, de dag komt, de dag van God, dat uw roof zal worden uitgedeeld in het midden van u, o Jeruzalem! Want IK zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden; en de helft van de stad zal gevangen worden; maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de HEERE zal uittrekken, en HIJ zal strijden tegen de heidenen, gelijk ten dage wanneer HIJ gestreden heeft. En ZIJN voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn;-

[ De laatste oorlog, begint in Israël, en eindigt ook daar. Na de strijd zal God ZIJN eigendom, de dieren van de lucht en aarde, de opdracht geven, om de dode lichamen op te ruimen]

Openbaring 19:17b,18

– … Komt hierheen, en vergadert u tot het avondmaal van de grootste God; opdat gij eet het vlees van koningen, de overste over duizend, en het vlees van de sterken, en het vlees van de paarden en van degene die daarop zitten; en het vlees van alle goddelozen, klein en groot.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *