Verkondig het Evangelie.

2 Timothéüs 4:2

– Predik het Woord; houdt aan tijdelijk, ontijdelijk; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

Predik: Markus 16:15

– … Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

Tijdelijk, ontijdelijk:

– Tijdelijk: als men niet wilt horen

– Ontijdelijk: als men geïnteresseerd is

Weerleg:

– bewijzen dat er maar één Evangelie is

Bestraf: Lukas 17:3,4

– Wacht voor uzelf. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal per dag zondigt, en zevenmaal per dag tot u komt voor vergeving, en hij zegt: het is mij een leed; zo zult gij het hem vergeven.

Vermaan: Titus 2:12,15

– ( naar Gods genade) onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;-Spreek dit, en vermaan, en bestraf met alle ernst. Dat niemand u onrespectvol behandeld.

Lankmoedigheid:

– geduldig zijn in het verkondigen (niet pushen)

Leer: Rom. 16:17/1 Tim. 4:16

– En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij door ons geleerd heeft; wijkt af van zulke valse leerstellingen./ Heb acht op uzelf en op de enige leer, volhard daarin; want dat doende, zult gij uzelf behouden, en die u horen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *