God verhoort ZIJN kinderen.

Matthéüs 6: 6-8

– Gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur achter u gesloten hebbende, bid uw Vader, DIE in het verborgen is; en uw Vader, DIE in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de ongehoorzamen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden verhoort zullen worden. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij nodig hebt, eer dat gij HEM bidt.

1 Johannes 5: 14,15

– En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot HEM hebben, dat zo wij iets bidden naar ZIJN wil, HIJ ons verhoort. En indien wij weten, dat HIJ ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de gebeden verkrijgen, die wij van HEM gevraagd hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *