Het vlees tegen de Geest.

Spreuken 3:5-7

– Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart, en steun op uw verstand niet. Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken. Weest niet wijs in uw eigen ogen; vrees de HEERE, en wijk van het kwaad.

Jeremia 17:7,8

– Gezegend is de mens, die op de HEERE vertrouwt, en in wie het vertrouwen bij de HEERE is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortels uitschiet aan een rivier, en hij voelt het niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte heeft hij geen zorgen, want hij houdt niet op om vruchten te dragen.

Jeremia 17:5,6/ Jakobus 4:4

– Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de mens, die op een mens zijn vertrouwen heeft, en het vlees tot zijn arm stelt, en zijn hart van de HEERE afwijkt! Want hij zal zijn als de heide in het wild, die niets voelt, wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in het zoute en onbewoond land./ Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld een vijandschap tegen God is? Zo wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt een vijand van God gesteld.( Galaten 1:10)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *