Weest geen adder in Christus.

Matthéüs 12:30,31

– Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert (in de Geest), die verstrooit. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lasteringen zal de mensen vergeven worden; maar de lasteringen tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden ( Handelingen 5:1-10).

Efeze 1:4,5/ Openbaring 20:6

– Gelijk HIJ ons uitverkoren heeft in HEM, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor HEM in de liefde; DIE ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming als kinderen, door Jezus Christus, in ZICHZELF, naar het welbehagen van ZIJN wil./ Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaar.

Galaten 5:14-16

– De gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, ziet toe, dat gij door elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerte van het vlees niet.

[ Lasteringen tegen de Heilige Geest, is lasteren tegen een geestvervuld persoon. Een geestvervuld persoon herkend men aan de tekenen van de gelovigen – Markus 16:16-18]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *