Kind van God zijnde.

Matthéüs 18:3-5

– Jezus heeft gezegd: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk een kind, zo zult gij in het Koninkrijk van de hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf onderdanig zal gedragen, gelijk een kind, die zal de grootste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

Lukas 6:35

– Hebt uw vijanden lief ( een kind ziet geen onderscheid), en doet goed, en leent, zonder iets terug te verwachten; en uw loon zal groot zijn, en gij zult genoemd worden: kinderen van de Almachtige God; want HIJ is goedertieren over de ondankbare en de bozen.

De opstanding: Lukas 20:34-36

– …de kinderen van deze wereld trouwen, en worden ten huwelijk uitgegeven; maar die waardig geacht zijn die wereld te verwerven en uit de opstanding van Jezus Christus zijn, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden; want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de Engelen gelijk; en zij zijn de kinderen van God, omdat zij de kinderen van de opstanding zijn.

Romeinen 8:14-17

– Want zoveel als er zijn die door Gods Geest geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de Geest van dienstbaarheid wederom tot vrees; maar gij hebt ontvangen de Geest van aanneming tot kinderen, door Welke Geest wij roepen: Abba, Vader! Deze Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Indien wij dan kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij tenminste met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *