De kinderen van de duivel.

Matthéüs 13:23,25

– Die in de goede aarde bezaaid is, deze zijn degenen die het Woord hoort en begrijpen, die ook vrucht dragen en voortbrengen, de een honderd-, de andere zestig-, en de ander dertigvoud./ En wanneer de mensen sliepen, kwam de vijand, en zaaide er onkruid midden in het bezaaide goede zaad, en ging weg.

Het is onvermijdelijk dat tussen de goede christenen, ook slechte christenen zijn, zij hebben de meeste aanhang, de zogenoemde brede weg christenen.

Matthéüs 13:30

– Laat ze beide tezamen opgroeien tot de tijd van de oogst,….

Matthéüs 13:38-40

– De akker is de wereld; het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk; en het onkruid zijn de kinderen van de ongehoorzaamheid; en de vijand, die het boze zaad gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld; de maaiers zijn de Engelen

Voorbeeld van kinderen die bij de duivel horen:

Handelingen 13: 10

– O kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verdraaien de rechte wegen des HEEREN?

2 Timothéüs 4: 5,6

– Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kietelig zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich begeven tot leugens.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *