Satan gebruikt religie.

Wie zijn de schapen? Wie zijn de bokken? Heeft God de schapen lief, of de bokken?

Ezechiël 34:20-22

– Daarom zegt de HEERE JAHWEH alzo tot hen: Ziet IK, ja, IK zal richten tussen het vette kleinvee, en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt, en met horens stoot, totdat gij deze zwakken naar buiten toe verstrooid hebt; daarom zal IK MIJN schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn;-

Matthéüs 7:13-15

– Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en VELEN zijn er, die door deze brede poort ingaan; want de poort is nauw, en de weg is smal, die tot het leven leidt, en WEINIGEN zijn er, die deze nauwe poort vinden. Maar weest waakzaam voor de valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij verscheurende wolven.

Religie is het belangrijkste werktuig van satan, omdat religie, afgodendienst is. Religie heeft niets met God te maken. De bijbel heeft voor religie een symbool, en deze wordt genoemd: Babylon de Grote, de moeder van de hoeren, het wereldrijk van religie ( Openbaring 17:3-5). Daarom waarschuwd God ZIJN schapen:

Openbaring 18:4

– En ik hoorde een andere stem uit de hemelen, zeggende: Gaat uit van haar, MIJN volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *