De werken van een gelovige.

Matthéüs 5:16

– Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, DIE in de hemelen is, mogen verheerlijken.

Laat uw goede werken van het licht openbaar worden. Dat betekent niet, dat je ermee moet pronken, alleen maar om gezien te worden.

Matthéüs 6:1,5,16

– Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden;-

– En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsde; want die plegen graag, in het openbaar te bidden, opdat zij door de mensen gezien worden.

– En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsde; want zij doen dat, om door de mensen gezien te worden, dat zij vasten.

Jakobus 2:18,26,24

– Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.

– Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

– Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *