In Christus een nieuw leven.

Jesaja 48:10

– Ziet, IK heb u gelouterd, doch niet als zilver, IK heb u gekeurd in de smeltkroes van de ellende.

Daniël 12:10

– Velen [ de loop van de 2000 jaar] zullen er gereinigd en wit gemaakt worden, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Openbaring 7:14

– …Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleding gewassen, en zij hebben hun lange kleding wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Om in het Koninkrijk van God te komen, moet men de Heilige Geest bezitten. Het eeuwige leven in de hemelen, is niet een plaats waar het vlees en de werken van het vlees kunnen zijn. Daarom is het belangrijk, om Deze Geest te ontvangen, om in Gods reinheid te komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *