De natuurlijke christen.

Johannes 7:24

– Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Romeinen 2:21,22

– Die dan een andere leert, leert gij uzelf niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die  van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige?

Matthéüs 15:13,14

– Jezus antwoordde: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen; zij zijn blinde voorgangers die blind zijn. Indien nu een blinde de blinden leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen.

De gehoorzame christen, die valt veel te verwijten door ongehoorzame christenen. Maar God zal de gehoorzame christen genadig zijn.

2 Korinthe 5:17-19

– Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met ZICHZELF verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord van verzoening in ons gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *