Weest oprecht met elkander in de Heere.

Matthéüs 24:10/ Lukas 6:41

– …velen zullen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten./

[ Velen zullen geërgerd worden. Waarom? Omdat zij niet accepteren wanneer iemand uit het Woord van God hen vermaand. Zij denken het te snappen, maar in feite hebben zij een gigantische balk in hun ogen. Zij accepteren niet dat degenen die heilig zijn, die de splinter heeft, hun vermaand.]

– En wat ziet gij de splinter, die in uw broeders oog is, en de balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?

Markus 9:50

– …. Hebt zout in uzelf, en houdt vrede onder elkander.

Romeinen 13:8/ 14:19

– Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld./ Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot de vrede, en hetgeen tot lering onder elkander dient.

Romeinen 15:14

– Doch, mijn broeders, ook ikzelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *