Alleen de levende God is goed.

Psalm14:2,3

– De HEERE heeft uit de hemelen neergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig is, die werkelijk God zocht. Zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet één.

Romeinen 3:10-18

– Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tong plegen zij bedrog; slangengif is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid; hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellendigheid is in hun wegen; en de weg van vrede hebben zij niet gekend. Er is geen ontzag voor God voor hun ogen.

Toen Jezus op aarde was, werd Hij als goede Meester aangesproken. Wat was het antwoord van Jezus: En Hij zei tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan EEN, namelijk God. ….(Mattheüs 19:17).

What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not! Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one s slaves whom you obey, whether of sin leading to death, or of obedience leading to righteousness?

Handelingen 15:11/ Romeinen 3:23,24

– Maar wij geloven, door de genade van de Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij./ Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid van God; en worden uit gratie gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;-

Wij kunnen van onszelf nooit zeggen dat wij goed zijn, zelfs niet rechtvaardig. Om die erkentenis te ontvangen, kan alleen God dat doen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *