Om Heilige Geest vragen.

 

Lukas 11:11-13

– Welke vader is er, wanneer een zoon om brood vraagt, hem een steen zal geven, of ook om een vis, hem voor een vis een slang zal geven? Of dat hij om een ei zou vragen, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, die slecht zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heiligen Geest geven degenen, die HEM daarom vraagt?

Men moet dus om Heilige Geest vragen.

En hoe herkend men, dat hij Deze Geest ontvangen heeft?

Door het verwachten en door handoplegging de Heiligen Geest ontvangen.

Handelingen 19:6

– En wanneer Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met tongentaal, en profeteerden.

Om Deze Geest te ontvangen moet men erin geloven, Die te ontvangen. Niet alleen geloven, maar vertrouwen in de HEERE God, door Jezus Christus.

Spreuken 3:5 zegt duidelijk, om op de HEERE te vertrouwen, en niet op onze eigen verstand te redeneren. Dus een schaap zijn, en geen bok. Weest niet trots, door trots te zijn, komt er geen teken van de Heilige Geest.

Handelingen 2:38,39

– En Petrus zei tot hen ( en iedereen): Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; EN GIJ ZULT DE GAVE DES HEILIGEN GEESTES ONTVANGEN. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar ver zijn ( in de toekomst), zovelen als de HEERE, onze God, roepen zal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *