Trouwheid aan God.

Titus 2:7-11

– Betoond uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, Betoond in de Leer onvervalst, deftig, oprecht; het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worden, en niets kwaads van u te zeggen hebben. Vermaan de dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende; niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de Leer van God, onze ZALIGMAKER, in alles mogen versieren. Want de zaligmakend genade Gods is verschenen aan alle mensen.

Psalm 25:2,3

– Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; maar degenen, die trouweloos handelen zonder oorzaak, zij zullen beschaamd worden.

Psalm 31:15/ 2 Korinthe 6:4-7

– Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: GIJ zijt mijn God./ Maar wij, als dienaars van God, maken onszelf in alles aangenaam in vele verdraagzaamheid, verdrukkingen, in noden, in benauwdheid, in slagen, gevangenissen, in beroerten, in arbeid, waken, vasten, reinheid, kennis, lankmoedigheid, goedertierenheid, in de Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde, in het Woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde;-

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *