Genade van God.

Job 8: 5,6

  • Indien gij naar God vroeg zoekt, en tot de Almachtige om genade bidt ( vraagt); zo wanneer gij zuiver en recht zijt, dan zal HIJ prompt nu ontwaken, om uw wil, en HIJ zal de woning van uw gerechtigheid volmaken.

Psalm 15: 2-5

  • Wie oprecht wandelt, en aan gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt; die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezel geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; in wiens ogen de verworpenen veracht is, maar hij eert degenen, die de HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet; die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Johannes 1: 16-18

  • Uit de volheid van Jezus Christus hebben wij ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes GEGEVEN, de genade en de waarheid is door Jezus Christus GEWORDEN. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft HEM ons verklaard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *