Geef uw broeder geen aanstoot.

Kolossenzen 3: 1-3

– Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

1 Timothéüs 4: 13-16

– Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren,… Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging van handen door uw voorgangers. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar is in alles. Hebt acht op uzelf en op de Leer, volhard daarin; want dat doende, zult gij uzelf, en die u horen behouden.

Filippenzen 1: 9-11

– En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloediger wordt in erkentenis en alle goede gevoelen; opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.

Jezus Christus gaf een voorbeeld, dat, wie aardse dingen bedenkt, een aanstoot is voor Hem:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *