Houdt de vrede.

Romeinen 12:16-19

– Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel het in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: MIJ komt de wraak toe; IK zal het vergelden, zegt de HEERE.

2 Korinthe 13:11-13

Voorts, broeders, weest blijmoedig, wordt volmaakt, weest getroost, weest eensgezind, leeft in vrede; en de God van liefde en van de vrede zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.

Efeze 6:13-17

– Daarom neemt aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles volbracht te hebben, staande kunt blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid om het Evangelie van vrede te verkondigen; bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met hetwelk gij al de vurige pijlen van de bozen zult kunnen doven. En neemt de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *