De velen op de brede weg.

Matthéüs 7:13/ Lukas 13:24

– Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan./ Strijdt om in te gaan door de nauwe poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen;-

Many

Matthéüs 24:10-12

– En velen zullen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen.

Filippenzen 3:18,19

– Velen wandelen anders; van degenen die ik dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; welke einde is hun verderf, voor hun is God hun buik, en hun heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken.

[ Wie in Christus is, is niet meer van zichzelf meer, maar van Christus. Wanneer de adders Christus, als duivel bestempeld hadden, zal degene, die in Christus zijn, ook als duivels bestempeld worden.]

2 Petrus 2:1-3

– En er waren onder het volk Israël ook valse profeten geweest, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, die ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft, door ZIJN Zoon, verloochenen, en een snelle verderf over zichzelf zullen brengen. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door diegene die de Weg van de Waarheid  lasteren zullen. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over hun is de veroordeling niet ledig, en hun verderf zal niet sluimeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *