Jezus Christus verklaard ons God.

Exodus 33: 17-20

  • Toen zei de HEERE tot Mozes: Ook deze zelfde zaak, die gij gesproken hebt, zal IK doen, omdat gij genade gevonden hebt in MIJN ogen, en IK u bij uw naam ken.
  • Toen zei Mozes: Toon mij nu UW heerlijkheid!
  • Doch God zei tot Mozes: IK zal al MIJN goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal de Autoriteit van MIJN Naam uitroepen voor uw aangezicht;  IK zal genadig zijn, wie IK genadig zijn zal, en IK zal MIJ ontfermen, wie IK ontfermen zal.
  • God zei verder: Gij zoudt MIJN aangezicht niet kunnen zien; want geen mens zal MIJ kunnen zien, en tegelijkertijd blijven leven.

 

Johannes 1: 18

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft HEM ons verklaard.

Johannes 3: 33-36/ 5: 30

  • Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is.
  • Want Degene Die God gezonden heeft, Die spreekt de woorden van God; want God geeft Hem de Geest niet met mate.
  • De Vader heeft de Zoon lief, en heeft Hem alle dingen in Zijn hand gegeven.
  • Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem./

  • Ik kan van Mijzelf niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van Mijn Vader, DIE Mij gezonden heeft.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *