God ziet alles.

Psalm 34:16/ Spreuken 15:3

  • De ogen van de HEEREN zijn op de rechtvaardigen, en ZIJN oren tot hun geroep./
  • De ogen van de HEEREN zijn in alle plaatsen, aanschouwend de kwaden en de goeden.
Spreuken 5:21

Maleáchi 2:16,17

  • De HEERE, de God van Israël, zegt, dat HIJ het verlaten haat, alhoewel  de mens zijn zonde verbergt met zijn kleed, zegt de HEERE van de hemelschare; daarom weest waakzaam met uw geest, dat gij niet trouweloos handelt ( Matt.23:27).
  • Gij vermoeit de HEERE met uw woorden; nog zegt gij: Al wie kwaad doet, is goed in de ogen van God, en HIJ heeft lust aan zulke mensen; of, waar is de God van het oordeel?- 2 Tim.4:3; Titus 1:16
Stars in the Milky Way

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *