De fundamentalistische christen.

1 Korinthe 3: 9

Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijn wij.

Efeze 2: 18-22

  • Want door Christus hebben wij beiden ( Israël en heidenen) de toegang door één Geest tot de Vader.
  • Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en huisgenoten van God; gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welke het gehele (geestelijke) gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de HEERE; op WELKE ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de Geest.

1 Korinthe 3: 14-16

  • Zo iemands werk blijft, dat daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
  • Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
  • Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest van God in u lieden woont?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *