Niet van de wereld zijnde.

1 Johannes 4: 1,6

  • Geliefden, gelooft niet een iedere geest ( leraar), maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.-
  • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest van de waarheid, en de geest van de dwaling.- 2 Thessalonicenzen 2:8-12
1 Johannes 3:24
En wie Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in hen. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

1 Johannes 3: 18-22

  • Mijn kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en waarheid.
  • En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor God.
  • Want indien ons hart ons veroordeelt ( alleen die de Geest heeft), God is meerder dan ons hart, en HIJ kent alle dingen.
  • Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt ( alleen die de Geest heeft), zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; en zo wat wij bidden, ontvangen wij van HEM, omdat wij ZIJN geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor HEM.-Spr. 8:33-35.

Romeinen 8: 1-4 ( St. Vert.)

  • Zo is er dan nu geen verdoemenis ( veroordeling) voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
  • Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
  • Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God ZIJN Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
  • Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *