In de liefde is geen vrees.

Johannes 17:19-21

  • Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor Mijn discipelen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
  • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld geloofd, dat GIJ Mij gezonden hebt.

1Johannes 4: 17-19

  • Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de oordeelsdag, namelijk dat gelijk Christus is, wij ook zijn in deze wereld.
  • Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
  • Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Johannes 10: 11,14

  • Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.-
  • Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijne, en wordt door de Mijne gekend.

Wie in Christus geloofd, heeft vertrouwen in Hem. Wie geen vertrouwen in Hem hebben, zijn ongehoorzaam aan Zijn gebod, om in vrijmoedigheid, Gods Woord te verkondigen, zij hebben vrees om te verkondigen, en zijn niet volmaakt in de liefde. Zij geloven, maar zien of begrijpen niets. Dwaze maagden zijn het. Brede weg gelovigen zijn het.

Wie in de liefde niet volmaakt is, heeft niet lief, en begrijpt niets van Gods liefde.

1 Johannes 3: 15,16

  • Een ieder, die zijn broeder niet liefheeft, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende.
  • Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Christus Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de leden in het Lichaam ons leven te stellen.

Heeft u de juiste vruchten?

De brede weg christenen, verkondigen niet. Zo was Jezus Christus niet.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *