Dit is Gods wil:

Ezechiël 3: 18

  • Als IK tot de goddeloze zeg: Gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.

Ezechiël 3: 19

  • Doch als gij de goddeloze waarschuwt, en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

Jezus Christus is gekomen op aarde, om Zijn leven te stellen voor de zonde van de wereld, om te verkondigen, dat door Hem mensen behouden kunnen worden van Gods toorn. Zo horen christenen dat ook te doen, na het voorbeeld van Jezus. Het is een gebod, die Jezus aan ons geeft, omdat Jezus het van de Vader gekregen heeft.

Ezechiël 3: 20

  • Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afdwaalt, en onrecht doet, en IK een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zullen niet meer gedacht worden; maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.

Ezechiël 3: 21

  • Doch als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij niet meer die zonde doet; hij zal zeker leven, omdat gij hem gewaarschuwd heeft; en gij hebt uw ziel bevrijd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *