Jezus spreekt door Heilige Geest.

1 Korinthe 12: 3b-15

  • …niemand kan zeggen, Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest
  • En er is verscheidenheid der gaven, doch het is Dezelfde Geest; en er is verscheidenheid van bediening, en het is Dezelfde HEERE; en er is verscheidenheid van werkingen, doch het is Dezelfde God, DIE alles in allen werkt.
  • Maar aan een ieder wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

Johannes 3: 5/ Johannes 16: 13-15

  • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan./

  • Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de Waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
  • Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
  • Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat de Geest het uit het Mijne zal nemen, en het u verkondigen.

Dus, wie de Geest van God heeft ( door de tekenen der gelovigen – Markus 16:16-18), kan alleen de waarheid verkondigen. Degenen die zeggen de Heilige Geest te hebben, maar niet hebben ( die niet de tekenen der gelovigen hebben), kunnen wel door de Naam van Jezus Christus duivelen uitwerpen ( de Naam van Jezus Christus is een krachtige Naam). Maar Jezus zal hen niet kennen, omdat zij de Heilige Geest niet hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *