Uw naaste in de HEERE liefhebben.

Spreuken 6: 16-19 geeft aan dat God ons vermaand, dat wij onze naaste geen kwaad doen. Wie zijn naaste liefheeft, doet deze zaken niet.

Matthéüs 22: 37-39

  • En Jezus zei…: Gij zult liefhebben de HEERE, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel ( levenskracht), en met geheel uw verstand.
  • Dit is het eerste en het grote gebod.
  • En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Efeze 4: 21-25

  • -; indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleidingen; en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
  • Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden.

Filippenzen 2: 13-15

  • Het is God, DIE in u werkt beide het willen en het werken, naar ZIJN welbehagen.
  • Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;-

Jezus Christus geeft ons raad:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *