Eén Lichaam, velen leden.

De ware Gemeente van Christus, is de ware kerk. Geen gebouw van materie, maar een geestelijk gebouw.

Handelingen 2: 38, 41-47

  • …Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen.-
  • Die dan het Woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op die dag tot de eerste Gemeente toegedaan omtrent drieduizend zielen.
  • En zij waren volhardend in de leer van de Apostelen (Johannes 17:20,21), en in de gemeenschap, en in de breking van het brood, en in de gebeden.
  • En een ontzag kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedde door de Apostelen.
  • En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; en zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden deze aan een ieder die het van node had.
  • En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende, en van huis tot huis het brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid van hart; en prezen God, en hadden genade bij het gehele volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente toekomen, die zalig werden.

Handelingen 4: 32

  • En de menigte van degenen, die geloofden, was één hart en ziel, en niemand zei, dat iets van hetgeen hij had, het hun eigen was, maar hadden alle dingen gemeen.

1 Korinthe 12: 12,13

  • Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook in Christus.
  • Want ook wij allen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij heidenen, hetzij slaven, hetzij vrijen; wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *