De aarde en de zee, in geestelijke zinnebeeld.

Matthéüs 13: 23

  • Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze zijn degene die het Woord horen en verstaan, die ook vrucht dragen en voortbrengen, de een honderd-, de ander zestig-, en de andere dertigvoud.

Om in Gods gunst te zijn, moet men in de goede aarde bezaaid zijn. De goede aarde, is goed genoeg om de geestelijke vruchten aan te kweken.

Een tijd die aangebroken is, wanneer de aarde en de zee problemen krijgen, is alreeds nu. De aarde krijgt problemen, maar zijn er, ondanks de vele problemen, tegen bestand. Zij verkeren in Gods vrede, door Jezus Christus. Maar…..de goddelozen?

Jesaja 57: 20,21

  • Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, die niet rusten kan, en haar wateren werpen slijk en modder op.
  • De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Degenen die in de goede aarde bezaaid zijn, hebben de Heilige Geest, en volgen Jezus Christus, om het Evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen. Zijn zijn het zout en het licht van de aarde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *