Nieuw deeg.

1 Korinthe 5: 7,8

  • Zuivert de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
  • Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der boosheid en der kwaadheid, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en de waarheid.

2 Korinthe 5: 16,17

  • Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
  • Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is allemaal nieuw geworden.

Romeinen 6:4/7:6

  • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zouden.-
  • Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij deze gestorven zijn, onder welke wij gehouden werden; alzo dat wij nu dienen in nieuwheid van de geest, en niet in de oudheid van de letter.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *